Normal_therapie__psychiater__psychiatrie__psychotherapie__therapeut

De therapie psychoanalyse viert dit jaar zijn honderdjarig bestaan in Nederland. Wegens gebrek aan wetenschappelijk bewijs werd psychoanalyse zes jaar geleden uit het basispakket gehaald. Ongeveer zevenhonderd Nederlanders maken gebruik van de therapie. Dat meldt Trouw. 

De grondlegger van psychoanalyse is Sigmund Freud. Lichamelijke klachten worden verklaard vanuit psychogene (door de geest veroorzaakte) oorzaken. Centraal staat het idee van het verdringen van emotionele ervaringen. Freud vergeleek de menselijke geest met een ijsberg. Alleen het topje ervan is zichtbaar. Totdat je onder water kijkt, want daar zit het onderbewuste. Patiënten die de therapie ondergaan liggen enkele jaren lang drie tot vijfmaal per week op de bank bij de psychoanalyticus.

Hoewel de wetenschap nog niet heeft kunnen vaststellen dat psychoanalyse een betere therapievorm is dan andere vormen van therapie, is er ook geen bewijs dat het niet werkt. Nadat de Nederlandse overheid psychoanalyse uit het basispakket haalde, zijn er twee onderzoeken uitgevoerd naar de langetermijneffecten ervan. Ondanks dat de onderzoekers konden aantonen dat de therapie op dat vlak effectiever was, komt psychoanalyse niet terug in het basispakket.

“Waar het altijd al het imago had vooral voor de hoogopgeleide rijken te zijn, is het helaas inmiddels voor een hele groep inderdaad niet meer weggelegd. Het uurtarief ligt in Nederland tussen de zeventig en negentig uur”, zegt Claudia Schnitzler, psychoanalytica. Voor studenten of mensen met een minimuminkomen is het uurtarief ongeveer veertig euro. Nederland kent een lichtere vorm van psychoanalyse die de zorgverzekering wel vergoedt.

Door: Redactie Nationale Zorggids