Logo_logo_vumc

In het VUmc CCA/Hersentumorcentrum, Amsterdam Neuroscience, en het VUmc MEG centrum is het hersennetwerk in combinatie met cognitieve achteruitgang na een hersenoperatie onderzocht. De studie laat zien dat de communicatiepatronen in de hersenen gemeten vóór de operatie inderdaad voorspellend zijn voor cognitieve problemen, zoals moeite met het onthouden van een boodschappenlijstje, gemeten een jaar ná de operatie. Dit meldt VUmc. 

Primaire hersentumoren of hersenbeschadigingen die epilepsie veroorzaken, worden middels resectie verwijderd. Soms ontstaan na deze operatie cognitieve problemen die voorafgaand aan de operatie nog moeilijk te voorspellen zijn. De hypethese in het onderzoek was dat een abnormale toename van communicatie mogelijk zou kunnen wijzen op toekomstige cognitieve achteruitgang. In gezonde hersenen vindt een hele hoop verkeer in de vorm van communicatie plaats, vooral via de hub-gebieden. Als er een beschadiging ontstaat, bijvoorbeeld een hersentumor, kan het omleiden van verkeer mogelijk leiden tot een te grote druk op de hub-gebieden en uiteindelijk leiden tot cognitieve problemen, bijvoorbeeld met het geheugen.

Achtentwintig patiënten met een hersentumor of andere hersenbeschadiging ondergingen voorafgaand aan de operatie magneet-encephalografische opnames, waarmee een unieke registratie van de hersenactiviteit werd gemaakt. Zij voltooiden ook een neuropsychologisch onderzoek voorafgaand en een jaar ná de hersenoperatie om het cognitief functioneren te testen. Een toenemende communicatiedruk op de hubs was inderdaad geassocieerd met achteruitgaand cognitief functioneren. Het bleek dat de pre-operatieve opname kon voorspellen welke patiënten cognitieve problemen ontwikkelden na de operatie.

Hoewel deze resultaten eerst bevestigd moeten worden in groter onderzoek dat het VUmc Hersentumorcentrum reeds heeft opgezet, wijzen zij uit dat deze nieuwe methode in de toekomst mogelijk gebruikt kan worden als voorspeller van cognitieve achteruitgang in patiënten die een hersenoperatie zullen ondergaan. Dit zou mogelijk kunnen betekenen dat deze voorspeller meegenomen wordt in de beslissing om wel of niet te opereren, of dat bijvoorbeeld geprobeerd wordt de hub-regio’s te sparen bij een dergelijke operatie.

Door: Redactie Nationale Zorggids