Normal_ggz

De Tweede Kamer heeft vandaag akkoord gegeven op de Wet verplichte ggz. Onderdeel van de wet was de observatiemaatregel, een plan van minister Schippers om verwarde personen verplicht drie dagen op te nemen ter observatie. Nu deze maatregel is geschrapt, zijn organisatie blij met de nieuw aangenomen wet. Dat meldt GGZ Nederland. 

GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en het Landelijk Platform GGz lieten van zich horen toen Schippers de observatiemaatregel introduceerde als onderdeel van de Wet verplichte ggz. Nu deze er niet in zit, zijn organisaties verheugd met de opvolger van de Wet Bijzondere Opnemingen Pscychiatrische Ziekenhuizen (Bopz). GGZ Nederland beschouwt de nieuwe wet als een grote verbetering. Niet alleen voor patiënten en behandelaren, maar ook voor familie en naasten.

In de Wet verplichte ggz zit wel een crisismaatregel opgenomen. Deze is voor mensen die een 'onmiddellijk dreigend gevaar' voor zichzelf of voor anderen kunnen zijn. De Kamer heeft minister Schippers wel gevraagd om in de richtlijnen duidelijk te maken wat onmiddellijk dreigend gevaar exact omhelst. 

De nieuwe wet treedt vooralsnog niet in werking, omdat deze eerst goedgekeurd dient te worden door de Eerste Kamer. 

Door: Redactie Nationale Zorggids