Logo_igz_inspectie_voor_de_gezondheidszorg

Alle verslavingszorginstellingen leveren verantwoorde zorg bij de medicinale behandeling met heroïne en methadon. Dat blijkt uit vervolgonderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Er zijn in Nederland 12 instellingen die mensen met een verslaving een dergelijke behandeling bieden, zo meldt IGZ.

De behandeling met heroïne en methadon bij alle verslavingszorginstellingen verloopt nu zoals het hoort. De wensen van patiënten spelen een belangrijke rol bij het opstellen van behandeldoelen. Behandelaars volgen regelmatig reanimatiecursussen. De patiënten krijgen elk half jaar een lichamelijk onderzoek, onder meer met een ECG. Er is twee keer per jaar overleg over het behandelplan met de betrokken zorgverleners.

Tijdens de inspectieronde begin 2016 voldeden twee instellingen op één onderdeel nog niet volledig aan één van de normen. Deze instellingen hebben de gevraagde verbeteringen doorgevoerd, waardoor eind 2016 alle instellingen volledig voldeden aan alle normen voor verantwoorde zorg.

Diverse patiënten van de onderzochte instellingen hebben deelgenomen aan een enquête in het kader van het inspectieonderzoek. Daaruit blijkt dat ze bijna allemaal tevreden zijn over de kwaliteit zorg die ze ontvangen bij hun verslavingszorginstelling.

Door: Redactie Nationale Zorggids