Normal_maxima__koningin__portret

Koningin Máxima heeft woensdagmiddag 22 februari 2017 in Utrecht een bezoek gebracht aan de Stichting De Tussenvoorziening en daar gesproken met de Armoedecoalitie Utrecht. Koningin Máxima bezocht de locatie ‘Parana kort verblijf’ van de stichting waar crisisopvang wordt geboden voor individuen en gezinnen met kinderen. Het bezoek stond in het teken van armoedebestrijding van dakloze gezinnen. Dat meldt het Koninklijk Huis.

Stichting De Tussenvoorziening biedt opvang, woon- en financiële begeleiding aan mensen met psychische problemen, verslaving- of zware schuldenproblematiek. Koningin Máxima sprak met vertegenwoordigers over hun werkzaamheden bij De Tussenvoorziening zoals de financiële begeleiding waarbij ze cliënten inzicht geven in hun financiën en beter met geld leren omgaan. Daarnaast zijn thema’s als wachtlijsten en begeleiding van kinderen besproken.

Nadat Koningin Máxima een aantal bewoners én kinderen gesproken had over hun ervaringen in De Tussenvoorziening, ging ze in gesprek met de Armoedecoalitie Utrecht. Dit is een samenwerking van een groot aantal maatschappelijke organisaties, initiatieven en belangenbehartigers met als gezamenlijke doel de Utrechtse armoede te bestrijden en sociale uitsluiting tegen te gaan. De coalitie wil perspectief bieden aan mensen met een laag inkomen en schulden, in het bijzonder kinderen. De Tussenvoorziening neemt actief deel aan de Armoedecoalitie in Utrecht.

Koningin Máxima sprak met vertegenwoordigers van de Armoedecoalitie Utrecht over het ontstaan, de aanpak, de samenwerkingspartners en plannen voor de toekomst. Ze sprak ook met voormalige daklozen die nu werken als ervaringsdeskundigen bij de Armoedecoalitie. Zij vertelden over hun ervaringen, wat ze bereikt hebben door betrokkenheid van de coalitie en hun toekomstplannen.

Het werkbezoek sluit aan bij het thema sociaal economische participatie van het Oranje Fonds. Vanaf april gaat het Fonds meer en betere oplossingen uit de samenleving stimuleren om de oorzaken en gevolgen van armoede duurzaam aan te pakken.

Door: Redactie Nationale Zorggids