Normal_geweld__huiselijk_geweld__kindermishandeling__mishandeling

De Federatie Opvang vraagt in een brief aan informateur Edith Schippers om vijf acties in te zetten voor mensen die zich niet op eigen kracht kunnen redden in de samenleving. 70.000 vrouwen, mannen en kinderen doen elk jaar een beroep op een opvanginstelling vanwege dakloosheid, huiselijk geweld of ggz-problematiek waardoor zij niet zelfstandig kunnen wonen. Dat meldt Federatie Opvang. 

Het nieuwe kabinet kan veel van deze problemen oplossen door te investeren in wonen, armoedebestrijding, een landelijk ondersteuningsprogramma voor de aanpak van huiselijk geweld, een fonds voor preventie in het sociaal domein en versterking van de rechtshulp voor opvangcliënten.

Jan Laurier, voorzitter van de Federatie Opvang: “Zonder een betaalbare woning en voldoende inkomen om de noodzakelijke dingen te kunnen betalen, redt niemand het in de samenleving. Een kabinet dat investeert in structurele oplossingen, gaat enorme winst boeken, zowel vanuit humanitair oogpunt, als financieel. Wonen is altijd goedkoper dan opvang of intramurale zorg”. 

Om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen is een landelijk ondersteuningsprogramma nodig. Alleen tijdige hulpverlening aan huis kan voorkomen dat vrouwen en kinderen vanwege geweld hun huis moeten ontvluchten. Hiervoor zijn extra investeringen nodig.

Om armoede te bestrijden is verhoging van de bijstandsnorm nodig, evenals het schrappen van de kostendelersnorm. Een nieuw Fonds is nodig om bemoeizorg en hulp mogelijk te maken voor mensen die niet zelf om hulp vragen, zoals mensen met verward gedrag. De Federatie Opvang pleit tenslotte voor investeren in de rechtspositie van arme mensen: door hen toegang tot gratis rechtshulp te geven, kunnen zij hun rechtspositie sterker maken.

Door: Redactie Nationale Zorggids