Normal_briefgeld

Nederland geeft jaarlijks zo’n 6,5 miljard euro uit aan de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dat is veel meer dan andere Europese landen, blijkt uit onderzoek van ING. De totale kosten zijn overigens een stuk hoger dan 6,5 miljard euro, vanwege het verband tussen de ggz en criminaliteit, werkloosheid en lagere productiviteit. ING berekende een totaalbedrag van 22 miljard euro aan maatschappelijke kosten. Dat meldt NRC. 

Met name tussen 2003 en 2012 liepen de kosten voor ggz in Nederland aanzienlijk sneller op dan elders in Europa. Getwijfeld wordt aan de effectiviteit van de geestelijke hulpverlening. Zo zijn de behandelkosten hier hoger en blijven patiënten langere tijd in een instelling. Daar komt nog eens bij dat een derde van de mensen die behandeld wordt voor een depressie of angststoornis, daarmee geen vooruitgang boekt.

De laatste jaren is er veel veranderd in de ggz. De beddenafbouw is ingezet en de declaratiewijze voor medisch specialisten werd aangepast. De ggz kwam onder het basispakket en werd onderverdeeld in basis-ggz en gespecialiseerde ggz. Hoewel de kosten hierdoor inderdaad zijn gedaald, heeft dit slechts te maken met het lagere aantal permanente verblijven in instellingen met hoge tarieven en de behandeling in de eerste lijn. Ook de kosten en uitgaven aan instellingen gaan naar beneden, maar niet zo snel als gehoopt. Bovendien ontstaan er problemen door de beddenafbouw: want de ambulante zorg kan dit nog niet opvangen.

Een tip van de ING aan de ggz is om meer gebruik te maken van digitale technologie. Zo verbetert niet alleen de zorg, maar blijven de uitgaven ook binnen de perken. 

Door: Redactie Nationale Zorggids