Normal_dossier_papier_mappen

Aanbieders van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) gaan zelfonderzoek doen naar de geldigheid van hun declaraties over 2015. Zorgverzekeraars hebben met de aanbieders afgesproken op welke punten zij zichzelf controleren. Iedere ggz-aanbieder toetst zich aan deze punten, waarna de zorgverzekeraar uiteindelijk een conclusie trekt uit het zelfonderzoek. Dit meldt Skipr. 

Het aantal punten waarop de ggz-aanbieders zichzelf moeten controleren is gehalveerd ten opzichte van 2013 en 2014. Toen kwamen er tijdens het zelfonderzoek juist meer problemen naar voren, die een uniforme beoordeling juist onmogelijk maakten. Het zelfonderzoek is nodig omdat regels steeds wijzigen en de aanbieders zo grip houden op hun verantwoording.

Het zelfonderzoek zal op den duur vervangen worden door horizontaal toezicht. Hierover hebben zorgverzekeraars al concrete afspraken gemaakt met de geestelijke gezondheidszorg. Het voordeel van horizontaal toezicht is dat er minder controles achteraf nodig zijn. Dit zorgt er voor dat de jaarrekeningen op tijd kunnen worden gedeponeerd en zowel de aanbieders als de zorgverzekeraars weten wat het correcte bedrag is dat gemoeid gaat met de declaraties binnen de ggz.

De geestelijke gezondheidssector heeft al enkele jaren problemen met het controleren van de declaraties. De afgelopen jaren konden de meeste instellingen niet op tijd hun jaarrekening deponeren, waardoor demissionair minister Schippers van Volksgezondheid meerdere malen de deadline moest verschuiven. De zelfcontrole moet het makkelijker maken om problemen aan te kaarten. Echter moet er alsnog tijdig contact zijn tussen de ggz-aanbieder, de accountant en de beoordelende zorgverzekeraar om alles op tijd af te ronden.

Door: Redactie Nationale Zorggids