Normal_rechtszaak__medisch__stethoscoop__hamer

Binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn de persoonlijke gegevens van honderdduizenden patiënten gedeeld in een databank zonder dat daar vooraf toestemming voor is gevraagd. Het gaat om de zogenoemde ROM-data, die zorgverzekeraars gebruiken om de kwaliteit van de zorg te meten. Hoewel namen, burgerservicenummers en adressen zijn afgeschermd, worden veel details over de geestelijke gezondheid van patiënten gedeeld. Twee gedupeerden spannen een rechtszaak aan. Dit meldt Trouw.

Patiënten vulden aan het einde van hun behandeling een vragenlijst in, waarin onder andere werd gevraagd naar de mate van depressie, suïcide gedachten en seksualiteit. Echter is de patiënten nooit gevraagd of deze informatie gedeeld mocht worden. Een groep prominente psychiaters, twee gedupeerden en koepel van cliëntenorganisaties LOC spannen daarom een rechtszaak aan om de ‘illegaal’ verkregen data te vernietigen. GGZ Nederland riep dit voorjaar al op om niet langer de gegevens met de databank te delen.

Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid zei vorige maand in de Tweede Kamer dat er geen duidelijke regels zijn rondom deze gegevens van de patiënten. Omdat deze regels niet duidelijk zijn, hebben instellingen geen toestemming gevraagd aan patiënten, zegt directeur van GGZ Nederland Veronique Esman. Op dit moment is twee derde van de ggz-instellingen gestopt met het aanleveren van de ROM-data, ook al zijn zij dit volgens contracten met zorgverzekeraars wel verplicht.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oordeelde in een soortgelijke zaak dat de betreffende gegevens niet gedeeld hadden mogen worden. De AP onderzoekt de zaak van de ROM-databank nog. Meerdere partijen riepen op niet zomaar meer de gegevens door te sturen naar Stichting Benchmark GGZ (SBG), die de databank beheert. Schippers zal met de Autoriteit Persoonsgegevens en SBG overleggen hoe de betreffende persoonsgegevens voortaan behandeld moeten worden.

Door: Redactie Nationale Zorggids