Normal_ggz534

Deze week spraken de Eerste Kamercommissies van Volksgezondheid en Justitie & Veiligheid over drie wetsvoorstellen rondom gedwongen zorg. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) ziet beren op de weg, zo blijkt uit een position paper van de vereniging die ook is besproken. Er lijkt namelijk niet gekeken te worden naar het belang van behandeling en zorg, maar vooral naar beveiliging. De Wet verplichte ggz, Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijke gehandicapte cliënten en de Wet forensische zorg zijn deze week behandeld. Wat de uitkomst hiervan is, is nog niet bekend. Dat meldt Skipr.

“We vinden dit in strijd met wezenlijke ontwikkelingen in de ggz, zoals de ambulantisering en het stimuleren van empowerment en eigen regie van de patiënt. Ook zien we in de verschillende weten principiële juridische problemen: rechtsbescherming, rechtspositie, subsidiariteit en proportionaliteit zijn in de verschillende wetten niet gelijk”, zo schrijft de NVvP op haar website.

Afgelopen februari stemde de  Tweede Kamer al in met de Wet verplichte ggz. Nu is het tijd om deze samen met de andere wetten die in 2013 en 2014 al door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd in de Eerste Kamer te bespreken. 

Door: Redactie Nationale Zorggids