Logo_logo_federatie_opvang

Op 21 maart 2018 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Gemeenten zijn sinds de decentralisaties in 2015 de belangrijkste overheid voor burgers met een zorgvraag. In 2020 worden alle 388 gemeenten ook verantwoordelijk voor opvang van dakloze mensen en beschermd wonen voor mensen met ggz problematiek. De Federatie Opvang vindt het belangrijk dat er in de nieuwe college programma’s van gemeenten aandacht is voor deze kwetsbare groepen,  meldt Federatie Opvang. 

In de Verkiezingskrant Gemeenteraadsverkiezingen 2018 vertellen cliënten, lokale politici, bestuurders van instellingen voor opvang en beschermd wonen welke kansen er liggen om maatschappelijke problemen als dakloosheid, huiselijk geweld en sociale uitsluiting te bestrijden.

Jan Laurier, voorzitter van de Federatie Opvang, zegt: “Veel van onze cliënten hebben problemen op de verschillende levensdomeinen. Wij willen samen met cliënten, gemeenten en ketenpartners er de komende jaren aan werken om vanuit één plan aan oplossingen te werken. Niet verkokerd, zoals het nu vaak gaat. Daar ligt de uitdaging voor de komende jaren. Er zijn nu unieke kansen om lokaal alle expertise en financieringsstromen te bundelen. Die ambities zien we graag terug in de nieuwe coalitieakkoorden. Omdat het om mensen gaat.”

De Verkiezingskrant is bedoeld om organisaties voor vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen in gesprek te laten gaan met lokaal actieve politieke partijen. De krant reikt thema’s en oplossingsroutes aan. Ook wil de Federatie Opvang het lokale debat met vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties stimuleren.

Door: Redactie Nationale Zorggids