Logo_cbs_logo

Het afgelopen jaar hebben 1.894 mensen zelfmoord gepleegd, dit zijn 23 meer mensen dan in 2015. Dit zijn gemiddeld 5,2 zelfdodingen per dag. Het aantal zelfdodingen neemt al enkele jaren toe, maar gerelateerd aan de bevolkingsopbouw blijft het zelfdodingscijfer sinds 2013 op hetzelfde niveau. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Gerelateerd aan de groeiende bevolking, die gemiddeld ook ouder wordt, ligt het zelfdodingscijfer met 11,1 per 100.000 inwoners op het niveau van begin jaren negentig. In Nederland overlijden tweemaal zoveel mannen als vrouwen door zelfdoding. In 2016 waren dit 1.279 mannen en 615 vrouwen.

Vier op de tien zelfdodingen vinden plaats op middelbare leeftijd. In 2016 waren er in deze leeftijdsgroep, tussen 40 en 60 jaar, 5 procent minder zelfdodingen dan het jaar ervoor. Vooral bij mensen van 60 jaar of ouder kwam zelfmoord vaker voor. In deze leeftijdsgroep neemt het aantal zelfdodingen toe sinds 2012, tot 647 in 2016. Van alle mensen die zelfmoord plegen, is een derde 60 jaar of ouder. Zowel in 2015 als in 2016 brachten 48 jongeren onder de 20 jaar zichzelf om het leven.

Groningen is de provincie met relatief de meeste zelfdodingen. In 2016 maakten daar per 100.000 inwoners 14,7 personen een einde aan hun leven. Het landelijke gemiddelde lag in 2016 op 11,1 mensen per 100.000 inwoners. Ook in Friesland en Limburg zijn de zelfdodingscijfers relatief hoog. Zuid-Holland is de provincie met het relatief laagste aantal zelfdodingen.

Het zelfdodingscijfer in Nederland ligt in 2014 nagenoeg op het EU-gemiddelde (11,3 per 100.000). De meest recente cijfers laten zien dat in Litouwen zelfdoding het meest voorkomt (31,5 per 100.000 inwoners) en het minst in Cyprus (4,5 per 100.000) en Griekenland (5 per 100.000).

Door: Redactie Nationale Zorggids