Normal_normal_eenzaam_depressie_ggz_pychiatrie

Wie een jeugdtrauma doormaakt, heeft een grotere kans op depressies op latere leeftijd. Veranderingen van ons erfelijk materiaal (dna) als gevolg van een jeugdtrauma, blijkt daarmee te maken te hebben. Het UMC Utrecht Hersencentrum start een onderzoek om te kijken of deze veranderingen aan het dna ook een manier kan zijn om te behandelen. Daarbij maken we gebruik van een voedingssupplement dat invloed heeft op dit mechanisme. Als dat lukt, is dat mogelijk een nieuwe therapie tegen depressies na een jeugdtrauma, ook op latere leeftijd. Dat meldt ZonMw.

“Eigenlijk gaat het erom dat onze veerkracht bepaald wordt door hoe we ons dna gebruiken. Als die veerkracht is beschadigd, krijgen aandoeningen als een depressie meer kans. Die veerkracht proberen wij te herstellen”, stelt psychiater Marco Boks. Dit is - afgezien van onderzoek naar kanker - de eerste studie ter wereld waarbij het stimuleren van dna-aanpassingen wordt ingezet voor behandeling. 

Hevige stress in de kindertijd leidt tot moleculaire veranderingen in het dna. Bij dit biologische proces, epigenetica genoemd, verandert de dna-activiteit door omgevingsinvloeden, zoals nare ervaringen in de jeugd. Bij de meeste mensen past het dna zich aan een jeugdtrauma aan.

”We ontdekten dat bij mensen die depressies of post traumatische stress kregen deze aanpassingen niet plaatsvonden. Dit gebrek aan aanpassing in het dna oefent levenslang invloed uit. De genen die zo belangrijk zijn voor onze veerkracht zijn dan eigenlijk ‘uitgezet’. Wij proberen ze met behulp van voedingssupplementen op dezelfde manier weer aan de praat te krijgen zoals veel mensen dat automatisch doen.”

Waar door deze veranderingen in eerste instantie de betreffende genen zijn ‘uitgezet’, kan dit proces ook omgedraaid worden en genen weer ‘aanzetten’. In het onderzoek, waarvoor Boks subsidie krijgt van ZonMw en de Hersenstichting, krijgen patiënten het voedingssupplement S-adenosylmethionine toegediend in combinatie met een wekelijkse therapie voor trauma (EMDR). Het voedingssupplement bevat essentiële lichaamseigen co-enzymen. Juist de combinatie van de trauma-therapie met voedingssupplementen moet ervoor zorgen dat de gezonde reactie op jeugdtrauma alsnog kan plaatsvinden.

Aan het onderzoek gaan honderd mensen deelnemen. Zij krijgen allemaal de trauma-therapie en vijftig van hen krijgen daarnaast het voedingssupplement. De overige vijftig krijgen een placebo. De onderzoekers verwachten de eerste resultaten in 2020 te kunnen delen.  

Door: Redactie Nationale Zorggids