Normal_normal_eenzaam_depressie_ggz_pychiatrie

Het dna van militairen die na uitzending naar een oorlogsgebied klachten van een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) ontwikkelden, beschermt minder goed tegen traumatische ervaringen. Militairen die PTSS-klachten ontwikkelden, laten niet of nauwelijks aanpassingen in het dna zien. Dit blijkt uit een omvangrijke studie door een internationale groep wetenschappers, waaronder het Ministerie van Defensie en Universitair Medisch Centrum Utrecht. Dit meldt Universiteit Maastricht.

Het is voor het eerst dat epigenetische veranderingen in het bloed zijn gerelateerd aan de ontwikkeling van PTSS-klachten. De onderzoekers namen bloedmonsters af van zo’n honderd Nederlandse militairen vlak voor en zes maanden na hun uitzending naar Afghanistan. Dit bloedonderzoek toonde aan dat militairen die PTSS-klachten ontwikkelden minder epigenetische veranderingen vertoonden op specifieke plaatsen van het dna.

Met epigenetische veranderingen wordt gedoeld op het verschijnsel dat genen onder druk van omgevingsfactoren ‘aan’ of ‘uit’ kunnen worden gezet. Dit onderzoek toont aan dat oorlogstrauma een belangrijke invloed heeft op dat mechanisme. Blootstelling aan schokkende gebeurtenissen komt bij veel mensen voor en kan grote psychische consequenties hebben, alleen heeft die blootstelling niet op iedereen hetzelfde psychische effect. “Het is belangrijk om te begrijpen waarom er verschillen zijn in de impact van traumatische ervaringen op het psychisch functioneren bij militairen en andere risicogroepen”, zegt prof. dr. Bart Rutten, hoogleraar Neurowetenschappen van Psychische Stoornissen aan de Universiteit Maastricht.

“Dit onderzoek vormt een eerste stap in het doorgronden van het complexe biologische proces rond gevoeligheid voor impact van een traumatische ervaring”, stelt prof. dr. kolonel Eric Vermetten, hoofd van het Onderzoekscentrum van de Militaire Geestelijke Gezondheid van Defensie. “Het is een belangwekkend onderzoek dat de Nederlandse krijgsmacht heeft mogelijk gemaakt. De resultaten kunnen op termijn helpen om de kwetsbaarheid voor PTSS eerder te herkennen.”

Door: Redactie Nationale Zorggids