Normal_normal_verward

Demissionair minister Plasterk van Binnenlandse Zaken denk dat de decentralisatie van de zorg juist kan bijdragen aan een oplossing voor mensen met psychiatrische problematiek. Doordat de gemeente de verantwoordelijk is, kan het toezicht houden op alle leefdomeinen en verkleint de kans op verward gedrag. Woningcorporaties, een politiechef en Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam mensen met verward gedrag denken juist de bezuinigingen en de decentralisatie hebben bijgedragen aan een toename van het aantal mensen met verward gedrag. Dat schrijft Plaster in een Kamerbrief op Tweedekamer.nl. 

Plasterk benadrukt dat er niet is bezuinigd op de curatieve ggz, maar dat de beschikbare financiële middelen niet volledig worden benut door zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Volgens hem wordt er ieder jaar juist meer geld beschikbaar gesteld voor deze vorm van zorg.

“Bovendien kan ook niet gesteld worden dat psychiatrische patiënten tot dusver in meerderheid in intramurale instellingen verbleven en nu in grote getale uitstromen”, aldus Plasterk. Tot 2012 steeg het aantal mensen dat moest worden opgenomen in een ggz-instelling, maar daarna nam dat af. Het aantal mensen dat nu wordt opgenomen is niet meer dan voorheen. Wel vindt Plasterk het belangrijk dat iedereen die dat nodig heeft recht heeft op tijdige ambulante geestelijke gezondheidszorg. Daar ziet hij dan ook verbeterpunten. Demissionair minister Schippers maakt onlangs al afspraken om de wachttijden te verminderen en te investeren in de ambulante zorg. 

Door: Redactie Nationale Zorggids