Normal_normal_igz_inspectie_voor_de_gezondheidszorg

Afgelopen mei legde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Social Care al een aanwijzing op. Destijds zag de inspectie diverse tekortkomingen, waaronder incomplete cliëntdossiers en ernstig vervuilde woningen. In juli 2017 ging de inspectie onaangekondigd op bezoek bij Social Care, waarbij bleek dat de instelling nog niet genoeg werk had gemaakt van de gevraagd verbeteringen. Social Care mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen en moet zich aan de voorwaarden van de eerste aanwijzing houden. Dit meldt IGZ. 

Toen de inspectie in mei langskwambij Social Care zag het dat cliënten niet de 24-uurszorg ontvingen die bij hun behoeften past, geen passende begeleiding kregen en woonden in ernstig vervuilde woningen. Ook de cliëntdossiers waren incompleet, er was geen goede registratie en analyse van incidenten en er werkte onvoldoende gekwalificeerd personeel. Bovendien was er geen duidelijk beleid over vrijheidsbeperkende maatregelen.

Bij een tweede bezoek afgelopen juli bleek dat de instelling nog niet genoeg werk had gemaakt van de gevraagde verbeteringen. Hierdoor zijn te veel risico’s in de zorgverlening. Social Care heeft tevens na de eerste aanwijzing nieuwe cliënten aangenomen, waardoor de werklast van de medewerkers toeneemt. De IGZ vindt dat Social Care nu voorrang moet geven aan het verbeteren van de zorg aan de aanwezige cliënten. Daarom mag Social Care voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen. Indien Social Care zich niet houdt aan de voorwaarden van de aanwijzing, kan de IGZ last onder dwangsom of last onder bestuursdwang opleggen.

Social Care is een zorginstelling in Nieuwleusen. De organisatie levert zorg aan cliënten met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Het gaat om ambulante woonbegeleiding, 24- uurs zorg, dagbesteding en individuele zorg.

Door: Redactie Nationale Zorggids