Logo_kwadrantgroep_logo

Kwadrantgroep wil vanaf volgend jaar geen psychiatrische jeugdhulp meer bieden omdat deze tak niet langer rendabel is voor de Friese zorgaanbieder. Alle behandelingen moeten voor het nieuwe jaar afgerond zijn, of worden overgeheveld naar een andere aanbieder. Kwadrantgroep wil zich meer richten op de volwassenen- en ouderenpsychiatrie en mensen met autisme of adhd. Dit meldt de Leeuwarder Courant.

In totaal levert de zorgaanbieder jeugdhulp aan zo’n 125 kinderen. Een deel van de 150 volwassenen uit Emmeloord met psychiatrische problemen of hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zullen mogelijk ergens anders moeten aankloppen voor zorg. Het bestuur, de ondernemersraad en de cliëntenraad hebben nog geen oordeel gegeven over de plannen die op 1 januari 2018 in werking moeten treden.

De psychiatrische jeugdhulp wordt geboden vanuit Zorgmaatwerk, de dochteronderneming van Kwadrantgroep van waaruit geestelijke gezondheidszorg (ggz) wordt geboden. Jaarlijks verliest Zorgmaatwerk zo’n 250.000 euro en daardoor is deze tak niet langer rendabel. Door jeugdpsychiatrie af te stoten hoopt het bedrijf weer financieel gezond te worden. Eerder werden al Isis Kraamzorg en een aantal bedrijven die medische hulpmiddelen aanbieden afgestoten.

Zorgmaatwerk blijft verantwoordelijk voor het afronden van de behandelingen van de jongeren en de volwassenen uit Emmeloord. De zorg die deze laatste groep krijgt, verhuist naar Heerenveen en kan daar aangeboden blijven worden. Voor wie niet zo ver kan reizen, moet een andere aanbieder gevonden worden.

Door: Redactie Nationale Zorggids