Normal_depressie_alleen_vrouw

Het aantal vrouwen met een psychische aandoening dat vroegtijdig sterft neemt sinds de jaren negentig toe. Dit blijkt uit onderzoek onder 3.400 Canadezen, waarvan ongeveer 1.700 vrouwen. Een depressie heeft een aanhoudend verband met vroegtijdig overlijden. Eén op de vijf vrouwen in Nederland krijgt in haar leven wel eens te maken met een depressie, tegen één op de tien mannen. Dat meldt NU.nl.

Het verband bleek bij vrouwen pas zichtbaar vanaf de jaren negentig, met name ná een depressieve periode. Voor die tijd was voornamelijk merkbaar dat mannen met een depressie een verhoogde kans hadden op vroegtijdig overlijden.

“De meest zorgwekkende ontdekking in dit onderzoek is dat het risico op vroegtijdig overlijden voor vrouwen met een depressie tussen de jaren 1992 en 2011 met 50 procent leek te stijgen”, zeggen de onderzoekers. Ze verklaren deze stijging door het toenemend aantal vrouwen dat werkt. Meer en vaker werken gaat gepaard me meer verantwoordelijkheden en hogere verwachtingen.

Eén op de vijf Nederlandse vrouwen kampt met een depressie. Voormalig minister Schippers van Volksgezondheid stelde in 2016 10 miljoen euro beschikbaar voor het terugdringen van depressie. Het doel: het aantal mensen met een depressie terugdringen met 30 procent. De campagne richt zich nadrukkelijk op jongeren en jonge vrouwen.