Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

Om in 2020 een nieuw model voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) te kunnen lanceren, verplicht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aantal ggz-instellingen om mee te werken met een proef van deze nieuwe productstructuur. Dit is nodig omdat op dit moment niet voldoende ggz-instellingen meewerken aan het uittesten van het nieuwe model en hoe deze aansluit op de zorgpraktijk. Dit meldt NZa. 

Hoewel er bijna voldoende vrijgevestigde ggz-aanbieders meewerken, lijken grotere instellingen achter te blijven. “Wij begrijpen dat prioriteiten op korte termijn aandacht vragen, maar wij vinden ook dat deze noodzakelijke grote verbetering op de langere termijn niet in het gedrang mag komen”, aldus de NZa. Vanaf 1 januari 2018 worden een aantal instellingen verplicht om proef te draaien met het nieuwe model. De betreffende ggz-aanbieders zijn daar dinsdag van op de hoogte gebracht.

In dit vernieuwde model zijn de zorgvraagzwaarte en de zorgbehoefte van de patiënt belangrijke uitgangspunten. Het moet de huidige knelpunten oplossen in zowel de basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg. Daarbij is ook aandacht voor de problemen met diagnose-behandelcombinacties (dbc) die op dit moment spelen. “In Engeland werkt men met een systeem dat inhoudelijk past bij de eisen en wensen die het Nederlandse zorgveld heeft geuit. Dit is onze inhoudelijke inspiratie.”

Door: Redactie Nationale Zorggids