Normal_buik_eetstoornis

Een nieuwe vorm van psychomotorische therapie zorgt er voor dat patiënten met eetstoornissen hun onderdrukte woede en agressie gecontroleerd leren te uiten in plaats van op zichzelf te richten. Dit heeft een positief effect op de hele behandeling: meer dan bij de nu gangbare behandeling was er bij met name poliklinische patiënten sprake van een verbetering van de eetproblemen, zo blijkt uit onderzoek van bewegingswetenschapper Cees Boerhout van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Deze therapie is daarom opgenomen in de nieuwe landelijke Zorgstandaard voor Eetstoornissen. Dat meldt het UMCG. 

Uit eerder onderzoek naar eetstoornissen blijkt onder meer dat hierin overmatige onderdrukking van woede en agressie een belangrijke rol spelen, waarvoor een gerichte en goed onderbouwde behandeling nodig is. Boerhout deed onderzoek naar het effect van een nieuwe vorm van psychomotorische therapie (PMT) die in de praktijk is ontwikkeld en gericht is op lichamelijke expressie van woede en agressie bij patiënten met een eetstoornis. De deelnemers oefenen om op een gecontroleerde manier hun woede en agressie te uiten en om dit te doen met gepaste timing en intensiteit.

Boerhout ging het effect van deze therapie na bij in totaal 95 patiënten op een polikliniek en op twee dagbehandelingscentra voor eetstoornissen. Uit zijn onderzoek blijkt dat de behandelmodule agressieregulatie door PMT bij deze patiënten leidt tot vermindering van onderdrukte en op henzelf gerichte woede. In het poliklinisch onderzoek was daarnaast sprake van een grotere afname van eetstoornissen bij de groep die de module agressieregulatie volgde.

Volgens Boerhout blijkt agressieregulatie door PMT een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het omgaan met woede door patiënten met een eetstoornis. Dit heeft ertoe geleid dat de therapie is opgenomen in de nieuwe landelijke Zorgstandaard voor Eetstoornissen, zeker nu er in zijn studie een aanwijzing is voor een verband met eetstoornisproblematiek. Boerhout pleit voor verder onderzoek naar deze therapie, met name gericht op de effecten op langere termijn en op de werkingsmechanismen.

Door: Redactie Nationale Zorggids