Normal_depressief_verdriet

De combinatie van magnetische hersenstimulatie (rTMS) met psychotherapie blijkt effectiever dan de behandelingen afzonderlijk, blijkt uit een recentelijk gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek bij 196 patiënten in het vooraanstaande tijdschrift Brain Stimulation. Na gemiddeld 21 behandelsessies wordt een gunstig behandeleffect bij 66 procent van patiënten met een therapieresistente depressie behaald. Dit meldt neuroCare Group Nederland.

In een grootschalig Nederlands onderzoek onder 196 patiënten met een therapieresistente depressie is onderzocht wat de effecten zijn van combinatiebehandeling van magnetische hersenstimulatie (rTMS) met psychotherapie. De effecten van deze combinatiebehandeling blijken effectiever dan die van elke aanpak afzonderlijk. Van de patiëntengroep reageerde 66 procent goed op de behandeling (tenminste een halvering van de klachten) en 56 procent van de totale groep bereikte zelfs remissie, waarbij geen depressie meer kon worden vastgesteld. Follow-ups na zes maanden liet tevens zien dat 65 procent van de patiënten nog steeds baat hadden van de behandeling. Gemiddeld ondergingen patiënten 21 behandelingen.

Doorgaans laat elke behandeltechniek afzonderlijk een remissie van 30-40 procent zien, wat duidelijk lager is dan de 56 procent die bereikt kan worden met de combinatiebehandeling van rTMS en psychotherapie. Van de combinatie ‘praten en pillen’ was dit reeds bekend, echter in de praktijk zijn dat vaak aparte behandeltrajecten waarbij zowel een bezoek aan de psychiater voor de medicatie als de psycholoog voor de psychotherapie noodzakelijk is. Bij de rTMS met psychotherapie combinatie bestaat het grote voordeel eruit dat de psychotherapie tegelijkertijd plaatsvindt met de hersenstimulatie, uitgevoerd door dezelfde therapeut. Dit leidt dus tot een efficiëntere, maar vooral effectievere behandeling voor behandelresistente depressie.

De effectiviteit van rTMS als monotherapie, zonder combinatiebehandeling, bij de behandeling van depressie is wereldwijd erkend door instanties zoals NICE (UK) en de FDA (USA). rTMS wordt al sinds 2011 vergoed in de Verenigde Staten en sinds kort ook door een aantal grotere zorgverzekeraars in Nederland na erkenning door het Zorginstituut Nederland.

Door: Redactie Nationale Zorggids