Normal_logo_erasmus_mc

Pubers met autisme zijn gebaat bij de training Ik Puber, waarin zij onder meer scholing krijgen over seksualiteit, relaties en de omgang met sociale media. Dat blijkt uit onderzoek van psycholoog dr. Kirsten Visser, zo meldt Erasmus MC. 

Voor jongeren met autisme is de puberteit vaak extra verwarrend. “Pubers met autisme hebben meestal niet de vriendschappen en relaties met leeftijdgenoten die andere pubers wel hebben. Gewone pubers zitten met elkaar op één frequentie. Ze kunnen gedrag herkennen en afkijken bij elkaar, leren van elkaars fouten”, legt onderzoekster Kirsten Visser uit. “Pubers met autisme hebben dat netwerk en sociaal denkvermogen vaak niet en kunnen daardoor wel eens onhandig gedrag vertonen.”

De training Ik Puber, bedoeld voor puber en ouders, behandelt alle zaken waar pubers mee te maken krijgen. De genoemde veranderingen in het lichaam, verliefd zijn, seks met anderen, seks met jezelf, aanknopen van vriendschappen, verkennen van grenzen bij jezelf en bij anderen, gedrag op sociale media, waar en hoe stel je vragen over seks, het zijn allemaal onderwerpen die in de –voorlopig nog individuele – training aan bod komen.

Visser heeft het effect van de training gemeten onder 95 pubers van 12 tot 18 jaar en hun ouders door middel van vragenlijst vooraf en na afloop van de training. Na zes maanden werd dit herhaald. Ter controle werden de vragenlijsten ingevuld door 94 autistische pubers die de training niet hadden gevolgd. “Daaruit is gebleken dat alle pubers profiteerden: ze kregen meer psychoseksuele kennis en inzicht in grenzen. Ik zag in de leeftijdsgroep van 12 tot 14 jaar de grootste stijging van de kennis, en een significante vermindering van sociale onhandigheden.”

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de training ook op langere termijn beklijft, en of die wellicht deels in groepsverband kan worden gegeven. “Ook willen we kijken of de training kan worden aangepast aan jongvolwassenen en mensen met autisme én een verstandelijke beperking.”

Door: Redactie Nationale Zorggids