Normal_logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

Social Care in Nieuwleusen moet binnen twee weken de zorg van de cliënten overdragen. Zolang Social Care, een instelling voor verstandelijk beperkten, niet voldoet aan de randvoorwaarden voor goede zorg, mag de instelling geen zorg verlenen. Dat staat in de derde aanwijzing die de inspectie aan Social Care heeft opgelegd. Dat meldt Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Social Care levert zorg aan cliënten met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Het gaat om ambulante woonbegeleiding, 24-uurszorg, dagbesteding en individuele zorg.

De inspectie ziet dat Social Care geen passende 24-uurszorg en/of begeleiding verleent. Er wordt al lange tijd geen personeel meer ingezet met een opleiding die past bij de doelgroep. Social Care zorgt er onvoldoende voor dat vrijheidsbeperking wordt voorkomen en medewerkers houden de cliëntdossiers niet goed bij. Bovendien registreert en analyseert de instelling meldingen van incidenten onvoldoende, waardoor zij niet de juiste verbetermaatregelen nemen.

De inspectie vindt dat het niet langer zo kan. Er is sprake van een voortdurende risicovolle situatie, zonder zicht op verbetering. Daarom moet Social Care de zorg van de cliënten overdragen en mag het geen nieuwe cliënten aannemen zolang de zorg niet verbetert. 

Door: Redactie Nationale Zorggids