Normal_drank__wijn__drinken__drankje

Door de positieve ervaringen van gebruikers van de Alcoholmeter en een aantal politie-eenheden is besloten om de pilot een jaar te verlengen. Met de Alcoholmeter krijgt de persoon in kwestie een enkelband om, die door zweet kan opmerken of alcohol is gedronken. Een wekelijks bezoek aan de reclassering is hierdoor niet meer nodig. Ook geeft de meter inzicht in de wisselwerking tussen alcohol en agressie. Dit meldt Rijksoverheid.

Deelnemers bevestigen de voordelen van de Alcoholmeter. Zo hoeven ze hun werk of dagbesteding niet te onderbreken, omdat ze niet meer twee keer per week naar de reclassering of kliniek hoeven om urine in te leveren. Bijkomend voordeel hiervan is dat deelnemers hun oude netwerk van bekenden niet meer tegenkomen. Dat maakt het makkelijker om niet terug te vallen in oud gedrag. Verschillende deelnemers hebben zelfs gevraagd of ze de Alcoholmeter langer mochten dragen.

Gezien de eerste ervaringen en mogelijkheden van de Alcoholmeter, wordt de pilot per 1 januari 2018 met één jaar verlengd. Bovendien wordt de doelgroep uitgebreid in de twee huidige pilotregio’s (Oost-Nederland en Rotterdam). Naast personen met een alcoholverbod kunnen ook mensen die onder toezicht van de reclassering staan met verplichte of vrijwillige controle op alcoholgebruik deelnemen aan de pilot.

De Alcoholmeter is een nieuw middel om binnen het strafrecht te werken aan een gedragsverandering op het gebied van alcoholgebruik. Hierdoor kunnen de sancties effectiever en meer betekenisvol zijn. De kans op herhaling van het geweld wordt verminderd. Zo draagt het bij aan het terugdringen van geweld onder invloed en maatschappelijke overlast. Bij een succesvolle evaluatie van de pilot wordt overwogen de Alcoholmeter bij wet in te voeren. De pilot is een initiatief van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Door: Redactie Nationale Zorggids