Logo_ggz_nederland_lolo

GGZ Nederland presenteerde onlangs haar visie op een vernieuwend informatiebeleid in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Enkele aanbevelingen daarin zijn: patiënten een betere informatiepositie geven, patienten en behandelaren meer betrekken, gegevensuitwisseling verbeteren en innovaties en e-health toepassen. Standaardisatie speelt daarbij een grote rol. Met deze aanpassingen kan de ggz veel indirecte werkzaamheden schrappen waardoor er meer tijd beschikbaar komt voor directe zorg, aldus de brancheorganisatie. Dat meldt GGZ Nederland. 

De visie op een vernieuwend informatiebeleid is de opmaat naar het eerder aangekondigde subsidieprogramma (‘VIPP voor de ggz’) waarvoor het ministerie van volksgezondheid voor 2018 en 2019 in totaal 50 miljoen euro ter beschikking stelt. Doel van het subsidieprogramma is de versterking van e-health en de informatievoorziening in de ggz.

Goede informatievoorziening is essentieel om goede en gepaste zorg te kunnen bieden, en sluit aan bij de doelstellingen van de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie. Daarnaast zijn uitbreiding van eHealth en investeren in de informatievoorziening onderdelen van het akkoord over wachttijden dat de sector recent gesloten heeft. Een verbeterde uitwisseling tussen zorgverleners en hun patiënt en zorgverleners onderling, draagt ook bij aan het terugdringen van de administratieve lasten waarvoor GGZ Nederland de campagne regelgekte.nl is gestart.

Het hele visiedocument is hier te lezen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids