Normal_geld_rekenmachine

De klacht van zorgverzekeraars en zorgaanbieders tegen de tarieven voor de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (ggz) is gegrond verklaard. Dit laat het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) weten.  Het gaat om door de NZa opgestelde tarieven uit 2014 en 2015. Zorgverzekeraars waren van mening dat deze tarieven veel te hoog waren. Dat meldt CBb.

De NZa werd al eerder gemaand om de tarieven aan te passen. Maar in plaats van lagere tarieven, bracht het opnieuw hogere tarieven naar buiten. Het kostenonderzoek dat daarop gebaseerd is, is volgens de Cbb nog steeds van onvoldoende kwaliteit om als basis te dienen voor de tarieven. Dit is reden genoeg om te twijfelen over de juistheid van dat onderzoek.

Het is nu aan de NZa om óf een nieuw kostenonderzoek te doen óf voor een andere oplossing te kiezen die huidige ontevredenheid onder zorgverzekeraars en zorgaanbieders weghaalt. 

Door: Redactie Nationale Zorggids