Normal_vrouw_huilen_depressie_mishandeling

Om te weten te komen wat de rol van ervaringsdeskundigen kan zijn bij de preventie van zelfmoord, is de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) een verkennend onderzoek gestart naar het nu nog onduidelijke beroepsprofiel van de ervaringsdeskundige. Dit zou kunnen leiden tot betere zorg voor patiënten die kampen met suïcidale gedachten. Dit meldt GGZ Nieuws.

Binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wordt al jaren veel gedaan aan de preventie van zelfmoord. Daarbij worden ook ervaringsdeskundigen ingezet, die zelf ervaring hebben met suïcidaliteit en hierdoor een toegevoegde waarde kunnen hebben in de behandeling van patiënten die kampen met zelfmoordgedachten. Echter ontbreekt het in de ggz nu nog aan een duidelijk beroepsprofiel voor deze deskundigen.

Het verkennend onderzoek van de RuG zou hier verandering in kunnen brengen. Er zijn al interviews gevoerd met ervaringsdeskundigen en nu zoekt de universiteit naar mensen die suïcidaal zijn geweest en die willen meewerken aan het onderzoek. Zij kunnen aangeven hoe de ondersteuning vanuit een ervaringsdeskundige het beste plaats kan vinden. Het onderzoek, dat nog tot het einde van dit jaar loopt, kan mogelijk dienen als onderwijsmodule op aanvulling van het basiscurriculum van ervaringsdeskundigen. Ook biedt het mogelijkheden voor het organiseren van een symposium, een website met resources over het werk van ervaringsdeskundigen en wordt er een onderzoekersrapport overhandigd met aanbevelingen voor het beroepsprofiel en de professionalisering hiervan.

Door: Redactie Nationale Zorggids