Normal_ziekenhuis__ziekenhuisgang

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken er onder regie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan om de wachttijden in de zorg korter te maken. Wij constateren in een tussenrapportage dat op sommige terreinen vooruitgang is geboekt, maar dat op andere terreinen nog werk aan de winkel is. Het is onacceptabel als mensen te lang moeten wachten op de zorg die zij nodig hebben. Dat meldt de NZa. 

Te weinig mensen weten dat hun zorgverzekeraar bij te lange wachttijden desgevraagd voor hun moet bemiddelen en hen naar een andere zorgaanbieder kan doorverwijzen die wel op tijd plek heeft. Er is ook te weinig inzicht in hoe lang de wachttijden zijn bij zorgaanbieders in de verschillende sectoren en wat hiervan de oorzaak is. Daarnaast ziet de NZa dat de samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties om de wachttijden te verkorten nog beter kan. Het begin is gemaakt, maar er is intensieve samenwerking nodig. En daar blijft de NZa zich voor inzetten.

Voor een aantal specialismen in de medisch-specialistische zorg zijn de wachttijden te lang. Zo kan de wachttijd voor een poliklinisch bezoek aan de oogarts in Noordoost-Nederland oplopen tot ruim negen weken, terwijl de norm vier weken is. Hier zijn inmiddels gesprekken over gevoerd met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties en dit overleg zet de komende maanden voort.

In de meeste regio’s kunnen ambulances niet in 95 procent van de spoedgevallen binnen de norm van 15 minuten ter plaatse zijn. In tien van deze regio’s zijn in de eerste helft van 2017 minder ambulances binnen de norm ter plaatse gekomen. In een regio is de stijging van deze zogenoemde responstijd groot. Wij doen hier samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek naar. In een andere regio doet de Nza met de IGJ onderzoek naar de financiële situatie van de Regionale Ambulancevoorziening.

In de wijkverpleegkundige zorg heeft de NZa mensen met een meldactie opgeroepen om hoge wachttijden voor casemanagement dementie te melden. Uit de actie blijkt dat de wachttijden voor deze casemanager kunnen oplopen tot meer dan zes weken.

Eind 2017 heeft de Zorgautoriteit alle zorgkantoren bezocht om te controleren wat zij doen om de wachttijden in de langdurige zorg korter te maken. Alle zorgkantoren laten verbeteringen zien, maar de verschillen tussen zorgkantoren zijn groot. Ook de geestelijke gezondheidszorg maakt deel uit van de sectoroverstijgende aanpak van de wachttijden. We pleiten hier voor versnelling en uitbreiding van de maatregelen om de wachttijden naar beneden te krijgen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids