Normal_eenzaam_depressie_ggz_verdriet

Het is niet goed om altijd te denken dat verwarde personen psychiatrische problemen hebben. Dat stelt Ton Dhondt, psychiater en lid van de raad van bestuur van GGZ Friesland. Volgens hem draagt dit bij aan het stigma rondom verwarde mensen en dat zij gevaarlijk kunnen zijn voor de omgeving. Zij zouden meer baat hebben bij snelle behandeling maar de recente berichtgeving houdt juist deze mensen weg bij zorgverleners. Dit meldt Friesch Dagblad.

Recentelijk hebben verschillende mensen zich kritisch uitgelaten over verwarde personen en de overlast die zij zouden veroorzaken. Maar alle verwarde mensen over één kam te scheren en te zeggen dat zij allen psychiatrische problemen hebben, doet geen recht aan deze doelgroep. Slechts dertig procent zou daadwerkelijke behandeld worden voor psychiatrische klachten. “En voor de rest zie je dat je te maken hebt met mensen met bijvoorbeeld een alcohol- of drugsprobleem, een lichamelijke ziekte, dementie of een verstandelijke beperking”, aldus Dhondt.

Verwarde mensen direct te koppelen aan veiligheid, werkt volgens de psychiater juist stigmatiserend. Wanneer mensen in de media zich negatief uitlaten over verwarde mensen of de psychiatrie, kan dat er juist voor zorgen dat patiënten geen hulp zoeken terwijl zij dat wel nodig hebben. “Het is juist van het grootste belang dat mensen zo snel mogelijk hulp krijgen als ze bijvoorbeeld kampen met een depressie.”

Dhondt is dan ook blij met de verwachte komst van een centrale locatie voor verwarde personen in Leeuwarden. Doordat hier mensen uit verschillende disciplines werken, kan een snelle diagnose en doorverwijzing plaatsvinden om die persoon de juiste hulp te bieden.

Door: Redactie Nationale Zorggids