Normal_negerengehoorverliesschaadtmanspecsavers2018

Mannen van 55 jaar en ouder onderschatten de impact van gehoorverlies op de kwaliteit van hun leven behoorlijk. Dit blijkt uit onderzoek van Kantar Public (voorheen TNS Nipo) in opdracht van Specsavers. Deze onderschatting kan leiden tot een vergrote kans op psychische klachten en belemmeringen op sociaal vlak. Hoewel 81 procent van de mannen door de omgeving wordt gewezen op hun gehoorverlies, blijft actie uit. Dat meldt Specsavers. 

Mannen wachten langer dan vrouwen met het zoeken naar een oplossing. Mannen die binnen zes maanden overstapten op een hoortoestel, ervoeren een verbeterde kwaliteit van leven (met 17 procent). Maar mannen wachten gemiddeld, na bewust wording en de acceptatie van gehoorverlies, twee jaar met het zoeken naar een oplossing. Naar verwachting is het gehoor al jaren daarvoor gelijkmatig verslechterd en ‘weggestopt’.

Respondenten gaven aan dat gehoorverlies onder meer leidt tot onbegrip, frustratie en irritaties deie hoog kunnen oplopen. Thuis en op de werkvloer. “Dit betekent dat mannen hun leven door deze ongemakken - wellicht onbewust - tenminste twee jaar lang laten beïnvloeden. Wat veel mannen zich niet realiseren bij dergelijk uitstelgedrag, is dat de consequenties van slechthorendheid veel verder gaan dan de kwaal zelf. Zo krijgen slechthorenden in het algemeen op den duur vaker gezondheidsproblemen en ervaren ze vaker gevoelens van eenzaamheid en sociale isolatie. Ook ervaren ze frequenter een gebrek aan emotionele steun en voelen zij zich meer buitengesloten van het familieleven”, zegt pscycholoog Réne van der Wilk. Slechthorende mannen hebben bovendien vaker last van psychische problematiek, zoals depressiviteit, dan goedhorende mannen.

“Dit betekent dat mannen hun leven door deze ongemakken - wellicht onbewust - tenminste twee jaar lang laten beïnvloeden. Wat veel mannen zich niet realiseren bij dergelijk uitstelgedrag, is dat de consequenties van slechthorendheid veel verder gaan dan de kwaal zelf. Zo krijgen slechthorenden in het algemeen op den duur vaker gezondheidsproblemen en ervaren ze vaker gevoelens van eenzaamheid en sociale isolatie. Ook ervaren ze frequenter een gebrek aan emotionele steun en voelen zij zich meer buitengesloten van het familieleven.”  

Door: Redactie Nationale Zorggids