Normal_depressie_alleen_vrouw

Depressies zijn een groot probleem voor de volksgezondheid. Bijna één op de vijf mensen wordt ermee geconfronteerd. Daarmee is het de meest voorkomende psychiatrische ziekte. Gelukkig worden depressies steeds beter bespreekbaar. Met dank aan onder meer de verhalen van ervaringsdeskundigen, bekende mensen die openlijk toegeven last te hebben van depressies en initiatieven als Blue Monday, zogenaamd de meest deprimerende dag van het jaar, wordt het taboe steeds verder doorbroken.

Depressief… en dan?

We zijn allemaal weleens somber. Maar als het na een langere periode niet lukt om over die gevoelens van somberheid heen te komen, kan er sprake zijn van een depressie. Er zijn verschillende lichamelijke en psychische symptomen die op een depressie wijzen.

Lichamelijke symptomen zijn onder meer:

  • Af- of toename van de eetlust
  • Een veranderd slaappatroon
  • Vage klachten als hoofdpijn, duizeligheid, buik- of rugpijn

Bij psychische klachten kunt u denken aan:

  • Een negatief zelfbeeld, overmatig schuldgevoel
  • Moeite met concentreren
  • Angstgevoelens, besluiteloosheid
  • Verlies van structuur in het dagelijks leven
  • Verlies aan interesse in activiteiten

Een depressie behandelen

Een depressie kan veel vragen oproepen. Gelukkig is het in de meeste gevallen goed te behandelen. Laagdrempelige tips om een depressie tegen te gaan zijn: regelmaat in uw dag krijgen, veel naar buiten gaan, sporten en bewegen. Ook medicatie kan een aanpak zijn.

De beste aanpak verschilt ook per persoon. Er zijn verschillende soorten depressies, denk aan een winterdepressie of een postnatale depressie, na een bevalling.

Ook de oorzaken verschillen; een depressie kan erfelijk zijn, of een gevolg van een moeilijke jeugd, weinig steun uit omgeving, het kan ontstaan na een ingrijpende gebeurtenis of het meemaken van geweld. Het heeft niets te maken met onwil en zegt niets over degene die er last van heeft.

Er zijn veel verschillende behandelingen mogelijk. Een van de meest effectieve is cognitieve gedragstherapie waarbij gedachten en gevoelens worden onderzocht. Voor hulp bij depressieve klachten, zonder wachtlijst, kunt u bijvoorbeeld terecht bij Psycholoog Nederland.

Wat in alle gevallen belangrijk is: blijf erover praten.

Loop er niet mee door

Een depressie verstoort uw dagelijks leven, uw werk, gezinsleven en sociale contacten. Het kan iedereen overkomen en het is absoluut niets om u voor te schamen. Toch vragen veel mensen met een depressie zelf niet om hulp. Het kan een hoge drempel zijn, maar blijf vooral niet doorlopen met een depressie. Zoek hulp en hervind het zicht op de mooie momenten.