Normal_depressief_verdriet

Klokkenluiders vervullen een belangrijke en onmisbare rol in de samenleving. Voor de klokkenluiders zelf zijn de gevolgen van het melden van misstanden echter dramatisch. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Tilburg University. Circa 80 pocent kampt met zeer negatieve effecten voor werk en inkomen, en bijna 50 procent met zeer negatieve effecten voor het gezinsleven. Zo'n 45 procent kampt met bijzonder ernstige psychische klachten zoals zeer ernstige angst- of depressiesymptomen. Dat meldt Tilburg University.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van onderzoek onder 27 Nederlandse klokkenluiders, mensen die misstanden hebben gemeld aan inspectiediensten en/of de media, nadat interne meldingen niets opleverden (of alleen tegenwerking). Om een goede indruk te krijgen van de omvang van de ernst van hun psychische klachten, is hun psychische gezondheid vergeleken met mensen met dezelfde demografische kenmerken, met arbeidsongeschikten, met kankerpatiënten, met mensen zonder lichamelijke ziekten en met een doorsnede van de Nederlandse bevolking.

Bij klokkenluiders komen ernstige psychische klachten ruim zes maal zo vaak voor als bij mensen met dezelfde leeftijd, geslacht en andere demografische kenmerken. Hun klachten zijn net zo ernstig als die van de slachtoffers van de vuurwerkramp Enschede 2-3 weken na de ramp. Het onderzoek toont verder dat circa de helft in het afgelopen jaar in  ggz-behandeling is geweest. Ook is gebleken dat mensen die al (veel) langer klokkenluider zijn, in dezelfde mate met zeer ernstige psychische klachten kampen als mensen die meer recentelijk in die positie terecht zijn gekomen. Dit wijst erop dat veel klokkenluiders kampen met ernstige chronische psychische klachten.

Deze resultaten onderschrijven het grote belang van een zeer goede en professionele ondersteuning van klokkenluiders. Voorkomen moet worden dat klokkenluiders, zoals nu het geval lijkt te zijn, “de prijs betalen” voor iets waar de samenleving als geheel grote voordelen van heeft. In die zin is te hopen dat het Huis van de Klokkenluiders snel zijn problemen te boven komt, zodat klokkenluiders steun krijgen en beschermd worden tegen alle negatieve effecten van het klokkenluiden.  

Door: Redactie Nationale Zorggids