Normal_budget_geld_bezuinigingen

De gemeente Zwolle sloot het jaar 2017 af met een zorgtekort van 6 miljoen euro. Dit jaar is het verlies naar verwachting nog groter en gaat de gemeente uit van een tekort van 2 miljoen extra. Om de rappe stijging van de zorgkosten tegen te gaan heeft de gemeente de wijkteams gevraagd om strenger om te gaan met zorgvragen en afspraken met zorgaanbieders worden ook aan banden gelegd. Dat meldt Algemeen Dagblad. 

Het verlies van vorig jaar is deels ontstaan door de extra uitgaven in de laatste paar maanden van 2017. Inwoners hadden individuele begeleiding vanuit de geestelijke gezondheidszorg (ggz), beschermd wonen en maatschappelijke opvang nodig en daardoor is de gemeente flink in de portemonnee geraakt. Ook het aantal jongeren met een licht verstandelijke beperking dat hulp nodig had bleek groter te zijn dan vooraf ingeschat.

Wat eveneens meespeelt is de onduidelijkheid omtrent de indicatie voor sociale werkvoorziening. Bedrijven weten namelijk niet welke tarieven zij hiervoor moeten betalen en zodoende werden enkele contracten stopgezet. Het gevolg daarvan was dat de gemeente de inkomsten vanuit die sector flink afnamen.

Zwolle is momenteel bezig met een verdiepend onderzoek naar de situatie en neemt op basis daarvan verdere maatregelen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids