Normal_depressie_alleen_vrouw

Vrouwen die succesvol zijn behandeld tegen borstkanker, hebben tot 10 jaar na hun behandeling vaker ernstige symptomen van depressie en angst, dan vrouwen die geen borstkanker hebben gehad.  Promovenda en huisarts-in-opleiding Saskia Accord-Maas van het UMCG onderzocht hiervoor een groep van 350 vrouwen die meer dan 5 jaar gelden borstkanker hebben gehad. Dat meldt het UMCG.

Borstkankerpatiënten ervaren vaak psychische klachten de eerste jaren na de diagnose. Naar de effecten op langere termijn is nog niet veel onderzoek gedaan. Het doel van de studie van Accord-Maas was om de psychische klachten die patiënten die borstkanker hebben gehad op lange termijn vast te stellen. Zij onderzocht hiervoor 350 vrouwen de succesvol behandeld zijn tegen borstkanker.

Accord-Maas keek vooral of zij vaker symptomen van (ernstige) angst of depressie hebben dan vrouwen van dezelfde leeftijd die geen borstkanker hebben gehad. Zij maakte hierbij gebruik van de veelgebruikte Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), waarbij vrouwen zelf aangeven of ze psychische klachten hebben.

Uit haar onderzoek bleek dat voormalige borstkankerpatiënten een duidelijk hoger risico hebben op symptomen van depressie en ernstige depressie. Ook rapporteerden zij vaker ernstiger symptomen van angst. Volgens Accord-Maass zijn deze resultaten van belang voor huisartsen en andere zorgverleners. Zij moeten aandacht hebben voor het psychisch welbevinden van deze groeiende groep borstkanker-overlevenden. Uit eerder onderzoek is gebleken dat standaard behandelingen voor angst en depressie goed werken bij vrouwen met een voorgeschiedenis van borstkanker. 

Door: Redactie Nationale Zorggids