Normal_depressie

Over het algemeen wordt aangenomen dat mensen met zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking drie tot vier maal zoveel kans hebben op het ontwikkelen van psychopathologie. De noodzaak voor effectieve behandelingen is evident. Toch zijn er echter nog nauwelijks geprotocolleerde behandelingen beschreven voor deze specifieke doelgroep. De vraag hiernaar is groot. Om in deze behoefte te voorzien zijn, zijn op 15 maart tijdens het minisymposium van GGZ Rivierduinen Kristal nieuwe behandelmodules gepresenteerd. Dat meldt GGZ Rivierduinen.

Het gaat om aangepaste Cognitieve gedragstherapie (CGT) en Emotie Regulatie Therapie (ERT) modules  voor cliënten van 18 jaar en ouder die psychiatrische problematiek hebben en een (licht) verstandelijke beperking. De modules zijn ontwikkeld door verschillende behandelaren van GGZ Rivierduinen Poli Kristal. Mede dankzij de subsidie van het Fonds Nuts Ohra is het mogelijk de handleidingen voor behandelaren en werkboeken voor cliënten kosteloos aan andere hulpverleners aan te bieden.

Wie de handleidingen en bijbehorende werkboeken wil downloaden kan dat via het bestelformulier op de website van GGZ Rivierduinen doen. Voor geïnteresseerden zijn de Powerpoint-presentaties van de lezingen en workshops tijdens het minisyposium hier online te bekijken.

Door: Redactie Nationale Zorggids