Normal_eenzaam_depressie_ggz_verdriet

Bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) hebben niet gezorgd voor meer overlast door verwarde personen. Crisisdiensten in de ggz zijn de afgelopen paar jaar minder vaak nodig geweest en de uitgaven binnen de volwassen-ggz zijn in vier jaar tijd gestegen van 3,2 naar 3,5 miljard euro in 2017, laten de laatste cijfers van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zien. Dat meldt de Volkskrant. 

Senior beleidsadviseur Jaap van der Rijst van ZN vindt dat de cijfers laten zien dat de bezuinigingen geen impact hebben gehad op de het toenemende aantal verwarde personen. Dat terwijl de politie onlangs nog haar zorgen uitte over de stijging van het aantal meldingen hieromtrent. De afgelopen vier jaar zou het aantal meldingen over verwarde personen zijn gestegen van 50.000 naar ruim 83.000. De politie gebruikt overigens de term personen met verward gedrag omdat het geen medische diagnose stelt.

“Maar uit de declaratiecijfers blijkt dat dat niet klopt. De vraag is of er bij die meldingen van verwarde personen wel altijd sprake is van een psychiatrische crisis. Het kan ook om ander afwijkend gedrag gaan”, aldus Van der Rijst. Philippe Delespaul van de Universiteit van Maastricht is niet overtuigd van de cijfers omdat er door hervormingen in de zorg nog geen stabiele cijfers beschikbaar zijn.

Toch is er een kleine groep psychiatrische patiënten die wel voor overlast kan zorgen, doordat ambulante zorg voor mensen met ernstige problemen niet op orde is en omdat er onvoldoende beveiligde plekken beschikbaar zijn in de ggz. De beveiligde plekken zijn bedoeld voor mensen die een gevaar kunnen zijn voor zichzelf en voor anderen. Zorgverzekeraars Nederland kan zich voorstellen dat de politie zich hierover zorgen maakt en daarom moeten er dus snel meer beveiligde plekken komen. Toch stelt Van der Rijst dat hier om een kleine groep psychiatrische patiënten gaat. 

Door: Redactie Nationale Zorggids