Normal_minister_hugo_de_jonge_volksgezondheid_2

Jongeren die tijdens hun behandeling in een isoleercel worden gezet, zouden dit als traumatisch ervaren. Daarom gaat minister De Jonge van Volksgezondheid het gebruik van deze maatregel verbieden vanaf 2021. Ongeveer duizend kinderen worden ieder jaar in zo’n cel gezet, omdat zij een gevaar voor zichzelf of anderen vormen. Dit meldt RTL Nieuws.

De Jonge stelt dat de traumatische ervaring van het gebruik van de isoleercel reden is voor het verbod. Daar is Jeugdzorg Nederland het mee eens. “Omdat uit onderzoek blijkt dat het niet helpt en dat het traumatisch is voor de kinderen.” Hoeveel kinderen in de jeugdzorg jaarlijks te maken krijgen met deze noodgreep, blijft onduidelijk. Wat onder de maatregel wordt verstaan, is namelijk niet bij iedere instelling gelijk. Wel is bekend dat jaarlijks 2.200 kinderen worden behandeld in een gesloten jeugdinstelling. Het is deze doelgroep die door ernstige problemen te maken kan krijgen met de isoleercel.

De isoleercel is een kale ruimte waar de jongere soms een paar uur of zelfs de hele nacht in opgesloten kan worden. Dit gebeurt alleen als er sprake is van een noodsituatie, waarbij de jongere op geen enkele nadere manier tot bedaren gebracht kan worden. In de isoleercel kan het kind zichzelf maar ook anderen niet verwonden. “Hulpverleners separeren jongeren niet voor hun lol, maar voor hun eigen veiligheid en dat van de groep”, aldus Jeugdzorg Nederland.

Robert Vermeiren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en directeur patiëntenzorg, ziet dan ook niet zo veel in het plan van de minister. “Soms draaien jongeren zo erg door, dat een separatiecel de enige plek is.” Hij ziet liever een alternatief waarbij het gebruik van de isolatiecel verminderd wordt. “Het is nu nog zo dat kinderen te makkelijk in zo’n ruimte worden opgesloten.”

Door: Redactie Nationale Zorggids