Normal_tanden__tand__gebit__tandarts__lach__mond

Wanneer er meer aandacht is voor goede mondgezondheid in de psychiatrie, zou dat kunnen leiden tot minder sterfgevallen binnen de branche. Dat concludeert docent verpleegkunde Sonja Kuipers van NHL Stenden in haar promotie-onderzoek. Een slechte staat van het gebit zou kunnen bijdragen aan chronische ziektes, waar mensen met een ernstige psychiatrische ziekte vaker door sterven dan door zelfdoding. Dit meldt Leeuwarder Courant.

Ontstoken tandvlees en een slechte mondgezondheid dragen bij aan het risico op chronische ziektes. Patiënten met een ernstige psychische ziekte sterven volgens eerder onderzoek tien keer zo vaak aan chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes en longziekten dan aan suïcide. “Terwijl voor suïcide veel meer aandacht is”, aldus Kuipers. Het zou dus verstandig zijn om er voor te zorgen dat psychiatrische patiënten een goede mondgezondheid hebben, om zo de kans op een chronische aandoening te verkleinen.

Bovendien zou een slecht gebit ook invloed kunnen hebben op het sociale en psychische welbevinden. Onverzorgde tanden zorgen voor een stigma. Ongeveer de helft van de onderzochte patiënten gaat niet of slechts eens per jaar naar de tandarts. Zij zouden slecht in staat zijn om hun gebit te verzorgen omdat zij onder andere alcohol en drugs gebruiken, roken of veel suikerhoudende dranken drinken.

Het onderzoek van Kuipers maakt deel uit van promotie-onderzoek. Hiervoor heeft zij een groep patiënten met psychische problemen onderzocht die voor het eerst een psychose hebben. Op dit moment onderzoekt zij ook een testgroep zonder psychose, om de bevindingen te vergelijken. Hierbij kijkt ze ook naar het effect van mondzorg op de kwaliteit van leven van mensen met psychische problemen.

Door: Redactie Nationale Zorggids