Normal_depressie_alleen_vrouw

Het aantal mensen van jonger dan dertig jaar dat bij de Levenseindekliniek euthanasie verleend krijgt, neemt toe. Waar er in 2016 slechts twee 30-minners waren waarop euthanasie werd toegepast, is dat aantal vorig jaar gestegen naar zeven. In 2017 klopten in totaal 156 patiënten onder de dertig jaar aan bij de Levenseindekliniek. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad op basis van het jaarverslag van de kliniek.

Waarom het aantal 30-minners met een euthanasieverzoek zo sterk toeneemt is niet bekend. Wat wel bekend is, is dat de meeste van deze jongeren en jongvolwassenen psychiatrische problemen hebben, wat meteen ook de reden is voor het groot aantal afwijzingen door de Levenseindekliniek.

Het is Nederlandse minderjarigen toegestaan om euthanasie aan te vragen, mits de ouders hiermee akkoord gaan. 16- tot 18-jarigen mogen zelf een verzoek indienen, maar ouders moeten betrokken zijn bij het besluit om wel of niet over te gaan tot euthanasie verlenen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids