Normal_rss_entry-134703

Aan de opvang van daklozen in Rotterdam verandert voorlopig niets. Het stadsbestuur negeert aanbevelingen om iets te doen aan vooral de huisvesting van dak- en thuislozen. "Hierdoor blijven de fundamentele tekortkomingen in de opvang en begeleiding van daklozen bestaan", aldus de Rekenkamer Rotterdam die de aanbevelingen deed.

Woensdag presenteerde de rekenkamer een rapport over de problematiek. Volgens het rapport duurt het vaak een half jaar voordat daklozen kunnen doorstromen naar een kamer of woning. Intussen zitten ze in de nachtopvang waar ze worden geconfronteerd met elkaars problemen. Dit kan leiden tot verergering van hun psychische problemen.

De rekenkamer vindt daarom dat de gemeente meer moet inzetten op direct zelfstandige huisvesting van daklozen met ambulante begeleiding, het principe van 'housing first'.

Omdat er een tekort is aan geschikte woningen voor de doelgroep zouden burgemeester en wethouders het aanbod moeten vergroten. Het college moet dan wel ruimhartiger omgaan met de regels van de zogenoemde Rotterdamwet, beveelt de rekenkamer aan. Op basis van die wet kunnen niet-werkende nieuwkomers uit bepaalde buurten worden geweerd. Ze krijgen geen woonvergunning.

Door: ANP