Normal_depressie__depressief__ggz__angst

Het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Traumatisering [CELEVT] heeft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid in een brandbrief opgeroepen in te grijpen in de ggz-hulpverlening aan volwassenen die als kind ernstig zijn getraumatiseerd wegens mishandeling, misbruik of verwaarlozing. CELEVT luidt de noodklok over het hoge aantal zelfdodingen die samenhangen met vroege jeugdtrauma’s. Dat meldt het ministerie van volksgezondheid. 

In de brandbrief vraagt het CELEVT de staatssecretaris om zo snel mogelijk in te grijpen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), om het nijpende tekort aan kennis op te heffen, de behandelcapaciteit en –kwaliteit te vergroten voor ggz-patiënten met vroeg(kinderlijk) trauma. Volgens het centrum is gespecialiseerde traumabehandeling voor veel ggz-patiënten momenteel niet beschikbaar.

"De gevolgen zijn dat zij een grote kans lopen om chronisch psychiatrisch patiënt te worden, dat de traumagerelateerde symptomen en psychiatrische klachten ernstiger worden en de kans op crisisopnames en suïcidaal gedrag in hoge mate toeneemt", zo schrijft het CELEVT.

"Nationale en internationale onderzoeken tonen aan dat er een duidelijke samenhang is tussen vroege traumatisering, ernstige psychiatrische stoornissen en latere zelfdoding. Dezelfde onderzoeken laten zien dat suïcide onder vroeg getraumatiseerde ggz-patiënten beduidend vaker voorkomt dan bij ggz-patiënten zonder jeugdtrauma’s. Tot op heden hebben deze indrukwekkende gegevens niet geleid tot adequaat beleid."

Door: Redactie Nationale Zorggids