Normal_vrouw_huilen_depressie_mishandeling

Amsterdamse studenten met een niet-westerse achtergrond zijn vaker depressief en hebben ook vaker last van angstklachten dan Amsterdamse studenten met een westerse achtergrond. De psychische problemen kunnen leiden tot uitval tijdens de studie, vertraging en verminderde prestaties. Dit meldt AT5.

Dit blijkt uit de Studentengezondheidstest, gehouden onder ruim 5.000 studenten van de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam. Drie op de tien studenten met een niet-westerse achtergrond ervaart depressieve klachten tegen twee op de tien studenten met een westerse achtergrond. Ook op angstklachten scoren de niet-westerse studenten hoger: 15 procent geeft aan hiervan last te hebben tegen 10 procent van de westerse studenten in Amsterdam. Het zelfmoordrisico ligt bij beide groepen even hoog. Drie op de honderd studenten scoort hier veel te hoog op.
 
Psychische problemen onder de studenten met een niet-westerse achtergrond kunnen komen door traumatische levenservaringen, taalproblemen, moeite met cultuurverschillen en discriminatie. Ook kennen ze vaak, als tweede of derde generatie in Nederland, een grote bewijsdrang tegenover hun ouders en grootouders. Bij studenten met een westerse achtergrond spelen deze problemen minder of niet.
 
Psychische klachten onder studenten kunnen leiden tot uitval tijdens de studie, vertraging en verminderde prestaties. Om de gezondheid van zowel westerse als niet-westerse studenten te verbeteren, is begin april een actieplan gepresenteerd, waarin de nadruk wordt gelegd op het bespreekbaar maken van psychische klachten. Ook zouden docenten meer betrokken moeten zijn. Hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit (VU) Pim Cuijpers vindt dat er een jaarlijkse screening moet komen zodat beginnende psychische problemen bij studenten in het hoger onderwijs eerder worden opgemerkt. Eind juni wordt het actieplan en andere mogelijke oplossingen besproken tijdens een conferentie van de Studentenartsen van de UvA. 

Door: Redactie Nationale Zorggids