Normal_eenzaam_depressie_ggz_verdriet

Instellingen die verslavingszorg aanbieden, doen er verstandig aan om patiënten direct bij intake te screenen op adhd. Dat vindt promovendus en psychiater in opleiding Katelijne van Emmerik-van Oortmerssen die promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar liefst één op iedere vijf verslaafden heeft adhd. Van Emmerik-van Oortmerssen ontwikkelde voor deze groep een geïntegreerde behandeling met cognitieve gedragstherapie die effectiever is voor het verminderen van klachten van adhd. Dit meldt Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). 

Een eerste vergelijking tussen deze nieuwe aanpak en de standaardbehandeling laat zien dat de geïntegreerde aanpak een beter effect heeft op het verminderen van adhd-klachten, zonder dat daar medicatie voor nodig is. Voor het aanpakken van de verslaving werken beide behandelingen even goed.

Verslaving aan alcohol en/of drugs is wereldwijd een van de grote oorzaken van ernstige gezondheidsproblemen. Bij veel verslaafde patiënten is sprake van psychiatrische comorbiditeit, het tegelijkertijd voorkomen van meerdere stoornissen, die de behandeling extra kan bemoeilijken. De psychiater in opleiding concludeert dat adhd vaak voorkomt bij mensen met verslavingsproblematiek: gemiddeld bij een op de vijf patiënten met een verslaving. Dit varieert van land tot land en is afhankelijk van bijvoorbeeld het middel van verslaving. Verder concludeert zij dat verslaafde patiënten met adhd vaak meer psychiatrische problemen hebben zoals persoonlijkheids- en stemmingsstoornissen.

Effect geïntegreerde behandeling

Van Emmerik-van Oortmerssen presenteert in haar proefschrift een geïntegreerde behandeling met cognitieve gedragstherapie (CGT) voor zowel verslaving als adhd. Deze behandeling is speciaal ontwikkeld voor patiënten die naast hun verslaving ook adhd hebben en bestaat uit behandeling voor middelengebruik, aangevuld met modules gericht op behandeling van adhd. Daarin trainen zij onder andere planningsvaardigheden. Zij vergeleek in haar onderzoek deze geïntegreerde behandeling met de standaardbehandeling, die alleen op verslaving is gericht. Daaruit blijkt dat de nieuwe aanpak er voor zorgt dat de adhd-klachten sterker verminderen dan de huidige aanpak, zonder dat er medicatie voor nodig is.

Door: Redactie Nationale Zorggids