Normal_depressie

De afgelopen jaren hebben partijen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) intensief gewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de ggz. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) biedt nu 35 kwaliteitsstandaarden aan bij Zorginstituut Nederland. Als ze voldoen aan de criteria van het Toetsingskader, neemt het Zorginstituut ze op in het Register als gezamenlijke norm voor goede zorg. Dat meldt Zorginstituut Nederland. 

Het Zorginstituut verscherpt de toetsing door partijen te vragen om de doelmatigheid en handhaafbaarheid van de kwaliteitsstandaarden te onderbouwen. Daarnaast gaat het Zorginstituut risicogericht toetsen of invoering van een kwaliteitsstandaard tot substantiële meerkosten leidt. Zo nodig vraagt het Zorginstituut de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om advies over de eventuele budgetimpact en de IGJ over de handhaafbaarheid van de kwaliteitsstandaarden.

Bij de toetsing neemt het Zorginstituut ook mee dat de partijen voldoende ruimte en tijd krijgen voor het toepassen van de nieuwe kwaliteitsstandaarden. Voor de toetsing heeft het maximaal drie maanden nodig. Naast de 35 kwaliteitsstandaarden die nu aangeboden zijn, staan er nog acht op de planning van de Meerjarenagenda. De in totaal 42 standaarden samen dekken minstens 80 procent van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids