Logo_parnassia_logo

De Parnassia Groep heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd om het dr. Leo Kannerhuis over te mogen nemen. Zowel Parnassia als het Leo Kannerhuis specialiseren zich in geestelijke gezondheidszorg (ggz). Parnassia zou door de overname een groot aandeel in het werkveld hebben en daarom moet de ACM beoordelen of geen monopoliepositie ontstaat door de overname. Dit meldt Skipr.

Hoewel de twee zorgaanbieders allebei werkzaam zijn binnen de ggz, bedienen ze allebei verschillende doelgroepen. Bij Parnassia gaat het om klinische en niet-klinische zorg aan zowel kinderen, volwassenen en ouderen. Daarbij ligt de specialisatie in verslavingszorg, forensische psychiatrie en woonbegeleiding. Het Leo Kannerhuis behandelt mensen met een autisme-spectrumstoornis. Het gaat daarbij om zowel kinderen als volwassenen.

Met de overname groeit de machtspositie van Parnassia. Eerder nam het al meerdere zorgaanbieders in de ggz-sector over, zoals jeugd-ggz-instelling De Jutters, Riagg Rijnmond en Virenze. Ook werd Antes overgenomen door Parnassia. Daarbij werd de voorwaarde gesteld dat Parnassia een deel van haar organisatie zou verkopen aan GGZ Delftland. Dat zorgde er voor dat andere zorgaanbieders niet worden uitgesloten van het speelveld.

Door: Redactie Nationale Zorggids