Normal_hand_schudden_samenwerken

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid hebben vandaag met samenwerkingspartners in de provincies Drenthe en Friesland een convenant ondertekend over passend vervoer voor personen met verward gedrag. Het doel van de afspraken is om die personen onder minder stressvolle omstandigheden te vervoeren. Daarnaast zetten partijen hun handtekening onder het verder ontwikkelen van goede zorg en vervoer voor deze groep mensen en gaan ze intensiever samenwerken. Dat meldt Rijksoverheid. 

Partijen, waaronder gemeenten, ambulancediensten, politie, ggz, meldkamers, verzekeraars en het Rijk, zijn het eens dat personen met verward gedrag, die niets strafbaars doen, niet door politie moeten worden vervoerd en opgesloten. Deze mensen hebben hulp en ondersteuning nodig.

Daarom zijn de provincies Friesland en Drenthe gestart met pilots om personen met verward gedrag eerst zoveel mogelijk thuis of in een vertrouwde omgeving te helpen. Dat is echter niet altijd mogelijk en daarom is het ook belangrijk dat mensen op een goede manier naar de juiste locatie worden vervoerd. Hiervoor maakt Drenthe gebruik van een psycholance. In Friesland maken ze gebruik van een busje met een neutraal uiterlijk.

Volgens de afspraken moet er altijd een ggz-deskundige aan boord zijn. Die heeft de vaardigheden om op een goede manier om te gaan met personen met verward gedrag en is meer in staat om te zorgen voor de-escalatie van soms moeilijke situaties. Daarnaast kan een ggz-deskundige beoordelen welke zorg er nodig is. Verder geeft een psycholance, of neutrale bus, meer rust.

Blokhuis en Grapperhaus zetten zich in om meer van dergelijke convenanten met regio’s in het land af te sluiten. 

Door: Redactie Nationale Zorggids