Normal_paul_blokhuis

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid heeft met partijen uit de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en het sociaal domein afspraken gemaakt om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren. Het ideaalbeeld voor de toekomst van de ggz waar partijen aan werken is dat er goed naar mensen wordt geluisterd, deze de hulp krijgen die nodig is, afgestemd op hun behoefte en dat deze snel wordt geleverd. Dit meldt Rijksoverheid.

Blokhuis: “We willen dat iedereen, ook mensen met psychische problemen zoveel mogelijk meedoen in de samenleving zonder stigma. Daarbij past een moderne en flexibele geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om de juiste zorg op de juiste plek. Van professionals tot ervaringsdeskundigen uit alle domeinen: iedereen speelt een belangrijke rol. Het is heel goed nieuws dat we het hier over eens zijn met zoveel partijen en samen verder werken aan een GGZ sector waar we allemaal trots op kunnen blijven.”

Meer inzet ervaringsdeskundigen

De inzet van ervaringsdeskundige komt al regelmatig voor en is breed gewaardeerd. Voor veel mensen kan een gesprek met iemand die het een en ander heeft meegemaakt, dezelfde taal spreekt, het belangrijkste zetje zijn naar de juiste hulp. Daarom is afgesproken om meer gebruik te maken van ervaringsdeskundigen bij zorg en ondersteuning aan mensen met psychische problemen. Volgend jaar al, met ingang van 2019, start er een experiment om de financiering van de inzet van onder andere ervaringsdeskundigen te vergemakkelijken.

Wachttijden en arbeidsmarkt

Om bij te dragen aan het terugbrengen van de wachttijden en het verlichten van de arbeidsmarktproblematiek in de ggz, hebben de partijen een aantal afspraken gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid stelt 150 extra opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen beschikbaar in 2019, ook om bij te dragen aan het oplossen van het tekort aan regiebehandelaren. Deze komen boven op de 610 plekken die al eerder beschikbaar zijn gesteld op basis van het advies van het Capaciteitsorgaan. Ook worden er extra middelen voor opleidingscapaciteit beschikbaar gesteld, namelijk 20 miljoen euro in 2019. Professionals worden extra in gelegenheid gesteld om bij- en nascholing te volgen en beschikbare mensen worden beter ingezet door fors minder regeldruk.

Door: Redactie Nationale Zorggids