Normal_therapie__psychiater__psychiatrie__psychotherapie__therapeut

Patiënten en zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn klaar met de willekeurige vergoedingen van vervolgtrajecten bij de gz-psycholoog. Zorgverzekeraars lijken arbitrair om te gaan beleidsregels, met als gevolg dat de ene het traject wel vergoedt en de ander niet. Volgens de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten beperken verzekeraars sommige verzekerden hun aanspraak op verzekerde zorg. Dat meldt de LVVP. 

De vereniging heeft verschillende punten op een rij gezet waaruit blijkt dat er sprake is van willekeur. Als het aan de LVVP ligt, wordt de basis-ggz binnenkort geëvalueerd waaruit heldere regels moeten voortvloeien.

Enkele punten van kritiek van de vereniging: wat de ene verzekeraar wel vergoedt, vergoedt de andere niet. En waar de overheid het aantal behandeltrajecten in de generalistische basis-ggz niet beperkt, doen verzekeraars dat wel. “Ze vullen regels op verschillende manieren in, waardoor patiënten en hun behandelaren niet hetzelfde aantal producten vergoed krijgen. Het probleem is dat dergelijke bepalingen niet staan opgenomen in contracten of polisvoorwaarden van de zorgverzekeraars.

De LVVP spreekt van rechtsongelijkheid, onzekerheid en bedrijfsmatigrisico. Vrijgevestigden komen er soms pas jaren later achter dat iets niet vergoed wordt, waardoor zij geld moeten terugbetalen aan de zorgverzekeraar.

Naast een evaluatie van de generalistische basis-ggz, hoopt de LVVP ook op eenduidige regels en een eenduidige toepassing. “We pleiten ervoor om meerdere producten toe te staan binnen door iedereen te hanteren eenduidige marges. Dat biedt gelijke aanspraken voor alle verzekerden én het leidt tot duidelijkheid, financiële zekerheid en minder administratieve lasten voor vrijgevestigde behandelaren in de generalistische basis-ggz.”

Door: Redactie Nationale Zorggids