Normal_bed_slapen

Op de Universiteit Twente (UT) is het aantal verzuimdagen in 2017 verdubbeld ten opzichte van 2016. Volgens het jaarverslag van de universiteit is ‘het werkgerelateerd psychisch verzuim gestegen van 0.34 naar 0.66’ van met name het wetenschappelijk personeel. Dit meldt Tubantia.

Het aantal ziekmeldingen vanwege psychische klachten door het werk steeg in 2017 van 38 naar 54. Het algehele ziekteverzuim op de UT bleef nagenoeg gelijk: tegenover een stijging onder het wetenschappelijk personeel daalde namelijk het ziekteverzuim onder ondersteunend personeel. De afdeling Human Resources laat met 9,4 procent het hoogste ziekteverzuim zien.

Woordvoerder Laurens van der Velde zegt dat een universiteit een plek is waar veel wordt gevraagd van mensen. “Er moet toponderzoek worden gedaan, toponderwijs worden gegeven, veel middelen worden binnengehaald, nieuwe studenten worden geworven.” Voor de UT is er een extra disbalans vanwege “kleine reorganisaties” op sommige faculteiten en diensten.

Van der Velde geeft aan dat de UT dit najaar plannen zal presenteren om het psychisch ziekteverzuim aan te pakken. Dit zal per faculteit bekeken worden en komt bovenop de werkdrukplannen die in de nieuwe cao wo gemaakt zijn.  

Door: Redactie Nationale Zorggids