Logo_umc_utrecht_logo

Mensen die door schizofrenie in een psychose raken, zouden het beste geholpen kunnen worden met het middel amisulpride. Hiervoor pleiten Europese onderzoekers onder leiding van professor Kahn van het UMC Utrecht Hersencentrum. Hoewel het middel erg effectief bleek in het Europese onderzoek, wordt het in Nederland nog niet vergoed vanuit de basisverzekering. Dit meldt UMC Utrecht.

Een psychose kan worden veroorzaakt door schizofrenie en behandelaren, patiënten en hun naasten zoeken daarom naar de beste vorm van medicatie. Het is essentieel dat patiënten tijdens een psychose zo snel mogelijk worden behandeld en met de juiste dosering aan medicatie. In het onderzoek lieten de patiënten na vier weken behandeling met amisulpride een opvallende verbetering zien. Sommigen waren zelfs helemaal klachtenvrij. Bij wie het middel geen effect had, werd vervolgens gestart met een tweede fase van zes weken. Echter was daarin geen duidelijk verschil meer te zien tussen amisulpride en olanzapine, wat een alternatief medicijn is.

Middel is niet geregistreerd

Wereldwijd wordt amisulpride veel gebruikt voor de behandeling van een psychose. In Nederland is dit middel nog niet geregistreerd. Vooral bij mensen in hun eerste psychose is het en zeer effectief middel, ook omdat het minder bijwerkingen kent dan andere middelen. Patiënten kunnen het middel wel krijgen in Nederland, maar draaien zelf voor de kosten op. UMC Utrecht pleit dan ook voor vergoeding vanuit het basispakket.

Door: Redactie Nationale Zorggids